Over deze keuzehulp

De Prostaatkanker keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en urologen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Prostaatkanker keuzehulp is voor mannen met laag en middelhoog risico gelokaliseerd prostaatcarcinoom, waarbij tenminste twee van de volgende behandelingen mogelijk zijn:
  • actief volgen
  • opereren
  • brachytherapie
  • uitwendige bestraling
Ook is de keuzehulp geschikt voor mannen met hoog risico gelokaliseerd prostaatkanker die de keuze tussen opereren en bestraling hebben.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en Nederlandse richtlijn, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie en de Europese richtlijn, opgesteld door de EAU.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn prostaatcarcinoom, versie 2.0, modulaire revisie 2016. Verantwoording: Nederlandse Vereniging voor Urologie. Beschikbaar via: oncoline.nl.

Europese richtlijn: Mottet N, Conford P, Bellmunt J et al. EAU guidelines on prostate cancer. Eur Urol 2016.68.2138. Beschikbaar via: sciencedirect.com.

Gaither TW, Awad MA, Osterberg EC, et al. The Natural History of Erectile Dysfunction After Prostatic Radiotherapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Sex Med. 2017;14(9):1071-1078. doi:10.1016/j.jsxm.2017.07.010

Gerard J. van der Wielen, Wim L.J. van Putten, Luca Incrocci, 2014 Sexual Function After ThreeDimensional Conformal Radiotherapy for Prostate Cancer: Results From a Dose-Escalation Trial. International Journal of Radiation Oncology 2014; 68(2):e479-484.

Coughlin GD, Yaxley JW, Chambers SK, et al. Robot-assisted laparoscopic prostatectomy versus open radical retropubic prostatectomy: 24-month outcomes from a randomised controlled study. Lancet Oncol. 2018;19(8):1051-1060. doi:10.1016/S1470-2045(18)30357-7

Jafri SM, Nguyen LN, Sirls LT. Recovery of urinary function after robotic-assisted laparoscopic prostatectomy versus radical perineal prostatectomy for early-stage prostate cancer. Int Urol Nephrol. 2018;50(12):2187-2191. doi:10.1007/s11255-018-2013-8
Laatste update
30 maart 2023
Voor de updateronde hebben patiënten(vertegenwoordigers) en experts input geleverd van ProstaatKankerStichting.nl, Amphia, ETZ, Haga ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Laurentius ziekenhuis, LUMC, Reinier de Graaf, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, ZGT en Zuyderland.

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Urologie en patiëntenvereniging ProstaatKankerStichting.nl
Nederlandse Vereniging voor Urologie Prostaatkanker Stichting
Voor de ontwikkeling is een landelijke werkgroep opgericht onder leiding van dr. Paul Kil. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud. Ook zijn sociaal psycholoog en medisch besliskundige dr. M.de Vries, en medisch psycholoog drs. M. Cuijpers, betrokken bij de ontwikkeling. Daarnaast hebben patiënten(vertegenwoordigers), urologen en radiotherapeuten meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Prostaatkanker keuzehulp is een initiatief van dr. Paul Kil met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. R.E.D. Lamers
Dr. R.E.D. Lamers
Uroloog
Groene Hart Ziekenhuis
Dr. Isabel de Angst
Dr. Isabel de Angst
AIOS
Erasmus MC
Dr. H.H.E. van Melick
Dr. H.H.E. van Melick
Uroloog
St. Antonius Ziekenhuis
J.S. de Beij
J.S. de Beij
Uroloog
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Dr. S.P.G. Franken
Dr. S.P.G. Franken
Radiotherapeut Instituut Verbeeten
Instituut Verbeeten
C. Laarakkers
C. Laarakkers
Ervaringsdeskundige
Prostaatkanker Stichting

Financiering

Stichting Delectus en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek naar de keuzehulp.

De Nederlandse Vereniging voor Urologie en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de Prostaatkanker keuzehulp na. Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

De keuzehulp is openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.