Over deze keuzehulp

De Prostaatkanker keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en urologen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Prostaatkanker keuzehulp is voor mannen met gelokaliseerd prostaatcarcinoom, waarbij tenminste twee van de volgende behandelingen mogelijk zijn:
  • actief volgen
  • opereren
  • brachytherapie
  • uitwendige bestraling

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en Nederlandse richtlijn, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie en de Europese richtlijn, opgesteld door de EAU.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden. Bekijk de .
Referenties
Nederlandse richtlijn prostaatcarcinoom, versie 2.0, modulaire revisie 2016. Verantwoording: Nederlandse Vereniging voor Urologie. Beschikbaar via: oncoline.nl.

Europese richtlijn: Mottet N, Conford P, Bellmunt J et al. EAU guidelines on prostate cancer. Eur Urol 2016.68.2138. Beschikbaar via: sciencedirect.com.

Gerard J. van der Wielen, Wim L.J. van Putten, Luca Incrocci, 2014 Sexual Function After ThreeDimensional Conformal Radiotherapy for Prostate Cancer: Results From a Dose-Escalation Trial. International Journal of Radiation Oncology 2014; 68(2):e479-484.
Laatste update
16 oktober 2019

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Urologie.
Voor de ontwikkeling is een landelijke werkgroep opgericht onder leiding van dr. Paul Kil. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud. Ook zijn sociaal psycholoog en medisch besliskundige dr. M.de Vries, en medisch psycholoog drs. M. Cuijpers, betrokken bij de ontwikkeling. Daarnaast hebben patiënten(vertegenwoordigers), urologen en radiotherapeuten meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Prostaatkanker keuzehulp is een initiatief van dr. Paul Kil met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. P.J.M. Kil
Medisch adviseur / Uroloog
ETZ
Dr. H.H.E. van Melick
Uroloog
St. Antonius Ziekenhuis
Drs. J.S. de Beij
Uroloog
Zuyderland
Dr. S.P.G. Franken
Radiotherapeut Instituut Verbeeten
Instituut Verbeeten
C. Laarakkers
Ervaringsdeskundige
Prostaatkanker Stichting
Drs. R. Lamers
Arts-onderzoeker
ETZ

Financiering

Stichting Delectus en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek naar de keuzehulp.

Dr. Paul Kil en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de Prostaatkanker keuzehulp na. Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

De keuzehulp is openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.